Защо си струва
да притежавате протокола?

Какво е Протокол Безупречна Интернет Репутация?

Протокол безупречна интернет репутация съществува на европейския пазар от 2013 година. В България за проекта отговаря фирма Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД. Реализира се успешно благодарение на предварителни наблюдения на всеобхватния Интернет и бързо развиващите се технологии, ясно изменящи съществуващите бизнес модели, държанието и реакциите на потребителите. Най-новата техника предоставя достъпността на клиентите към широк спектър от информация за всеки един продукт, услуга, предприятие или институция. Информираните потребители търсят новини за фирми, чиито услуги ползват. Често искат да знаят дали дадена организация е достоверна. За тази цел, притежателите на мобилни устройства прекарват голяма част от времето си в Интернет - четейки информации за интересуващи ги институции. В резултат на тази информация нашето предприятие пое инициативата да улесни общият диалог между клиентите и предприемачите. След провеждането на определени експертизи, бе сътворена иновативна, авторска методика на изследване, която позволява на базата на създаден алгоритъм да се определи т. нар. Коефициент на Мнения. Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД за своя сметка провежда изследване на дадено предприятие в България, използвайки специализирания софтуер, който е създаден от полското дружество CBOK Ltd, според горе споменатия алгоритъм. Само за година Протоколът безупречна интернет репутация се превърна в изключително популярно и почитано както от предприемачите, така и от клиентите отличие. Това е един от най-популярните сертификати издавани в България, също както и в много други европейски страни.

Какво е Коефициент на Мнения?

Коефициентът на мнения е сътворен на базата на специален алгоритъм. Това е цифрена съвкупност, която образува количеството негативни мнения по адреса на дадено предприятие, публикувани от клиенти в Интернет пространството. Всяка фирма е проверявана със специално изградена за тази цел програма за съществуващи срещу нея по всички Интернет страници т. нар. Чувствителни Фрази - думи, негативно описващи дейността на дадено предприятие, подтикващи към неговата некоректност, както и други качества, благодарение на които даден субект не подлежи на доверие. Това могат да бъдат изрази, определящи неговата недостоверност, както и други качества, поради които дадена фирма не е за препоръчване. След проверката на Коефициента на Мненията - в зависимост от нейния резултат фирмата получава възможност за участие в проекта.
Негативният резултат дисквалифицира съответния субект за цялата година. Положителният резултат на дадено предприятие според алгоритъма Коефициент на Мненията предоставя възможност на Фирмата да получи протокол безупречна интернет репутация, както и участие в проекта. В резултат на положителна проверка на алгоритъмът Коефициент на Мнения потенциалният участник в проекта се информира с телефонно обаждане от един от консултантите на фирма Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД . Протоколът безупречна интернет репутация е документ, удостоверяващ безупречната репутация на фирмата в Интернет пространството. Могат да го получат единствено фирми, които са с положителен коефициент на мнения. Донякъде това също е показател за удовлетвореност на клиентите.

За какво ми е Протокол Безупречна Интернет Репутация?

Протокол Безупречна Интернет Репутация е отличие, имащо за цел преди всичко да изгражда позитивна презентация на предприятията в Интернет средата, а това е свързано със създаване на добър имидж на фирмата. Един потенциален клиент, който влиза за първи път в дадено предприятие, определено гласува по-голямо доверие към предприятието, което е отличено от външна, независима организация, отколкото към предприятие, което няма никакви такива отличия. Благодарение на това, субекти, които могат да се похвалят със протокол безупречна интернет репутация са смятани за коректни и изпълняващи услуги на високо ниво. Инициираният от бургаското дружество проект има за цел достигане до максимален брой получатели с информацията, че дадено предприятие се отличава спрямо конкуренцията. Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД отделя големи финансови средства за промотиране на субекти притежаващи ПБИР. Основата за изграждането на имиджа е електронната визитка на уеб страницата www.pbir.bg

Визитка на Вашата Фирма
в Интернет

Защо електронна визитка?

Българското дружество промотира е-визитките на всички безупречни фирми в различни търсачки. В днешно време интернета отиграва голяма роля в обществото. Проведеното проучване от Центъра за Нови Технологии показва еднозначен резултат, че над 90% от потребителите избират бъдещите си партньори спрямо презентацията на тяхната визия в интернет. Затова повечето клиенти или контрахенти преди да започнат сътрудничество търсят информация за бъдещият им партньор предимно вписвайки наименованието на фирмата и градa в Google. Титлата Протокол Безупречна Интернет Репутация създава позитивна е-визия на субекта в онлайн мрежата. Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД промотира е-визитките на всички участници по наименованието на Фирмата. Във връзка с това, когато потенциален клиент напише града и данните на фирмата, може да намери сред първите резултати информация, че неговият бъдещ контрагент притежава протокол безупречна интернет репутация. Автоматичен линк пренасочва към е-визитката на Интернет страницата www.pbir.bg
Както виждаме, в даденият случай електронната визитка на дадена организация в сайта www.pbir.bg изпреварва публикации и артикули намиращи се по други страници, като goldenpages или бизнес гиганти, струващи няколко стотин лева годишно, без дори да бъдат свързани с никакви позитивни приноси, освен реклама в най-проста форма. Протокол Безупречна Интернет Репутация е нетипична реклама. Той е по-скоро средство за изграждане на позитивна визия на фирмата в социалната мрежа, също както и извън нея. Горе посоченият пример отнасящ се за предприятието ВОДОЛЕЙ 67 ЕООД от Бургас показва, че след написването в Google наименованието на фирмата и града, получаваме информация, че дадената фирма е отличена от външна организация с Протокол Безупречна Интернет Репутация. Бъдещият партньор получава информация, че този субект е коректен и се характеризира с професионален подход към сътрудничеството и бизнеса. Нашата организация също излъчва периодични рекламни кампании на всички фирми притежаващи протокола. Тези реклами се излъчват предимно по БТВ медиа груп.
Целим сътворяване на група от коректни
и учтиви предприемачи

Фирматa Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД , освен комерсиалната си дейност, в голяма степен се движи към мисийна дейност - тя цели сътворяването на група от учтиви, коректни предприемачи, с които без никакви опасения да могат да работят както клиенти, така и останалите бизнес партньори. Провежданите за наша сметка изследвания на стопански субекти имат за цел изграждането на мрежа от предприемачи, които ще бъдат като гаранция, че след използването на техни продукти или услуги потребителите ще останат доволни. Програма за развитие на етичния бизнес ЕООД твърди, че всеки клиент има правото да работи с професионалисти. След всяко посещение на фирмата, на която са поверили изпълнението на своите поръчки, да се чувстват напълно удовлетворени, че са направил правилният избор. Също така всеки коректен и учтив предприемач трябва да се отличава от конкурентите, които изпълняват услугите си неправилно и непрофесионално. За нашата фирма от най-голямо значение са клиентите.