Защо си струва
да притежавате протокола?

как изследваме фирмите

  1. Записват се данните на Фирмата
  2. Зарежда се списъка с Чувствителни фрази
  3. В следващия етап се проверяват всички чувствителни фрази - негативно описващи действието на фирмата според информацията в интернет
  4. В случай на положителен резултат се показва информация за това
  5. В случай когато се открие каквато и да е интернет страница, съдържаща дори и една от чувствителните фрази фирмата не може да се квалифицира за проекта